Toegangscode voor leden

Toegang voor de leden pagina's is mogelijk als u zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord.


Toegangscode aanvragen

Heeft u nog geen toegangscode en bent u lid van onze gemeente?

Kerktelefoon

Toegang tot de kerktelefoon kan ook (liefst telefonisch) worden aangevraagd bij diaken van der Have.


of, direct naar