Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart


Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.( Hebreeën 13:8)
Het oog van ons geloof moet altijd op Jezus gevestigd zijn, want de Persoon van Christus is het grote Voorwerp van het geloof.En als wij Hem uit het oog verliezen, dan verliezen wij de Weg, de waarheid en het Leven uit het oog.

Is Hij nu niet dezelfde Jezus Die Hij op de aarde was?


Het is waar Hij is verheerlijkt, tot een onbegrijpelijke hoogte van heerlijkheid, zodat, toen Johannes Hem zag, zelfs al was Hij tot op zekere hoogte verhuld als in een sluier, hij als dood aan Zijn voeten viel. Maar nu is Hij nog dezelfde Jezus als toen Hij de Man van smarten verzocht in krankheid.En daar Hij nog hetzelfde menselijk lichaam heeft, heeft Hij ook nog hetzelfde tere, medelijdende hart.

Alles wat Hij als Jezus op de aarde was, is Hij nog in de hemel.


Alle tederheid en zachtmoedigheid, al dat medelijden voor arme, gevoelige zondaren, al die ontferming over de onwetenden en over degenen die de weg kwijt zijn, al die genade en waarheid die door Hem kwam en die in Hem openbaar waren, al die bloedende, stervende liefde, al dat medelijden met de bedroefden en beproefden, al die macht om met één woord allerlei ziekten te genezen, al die niet te overtreffen schoonheid en gelukzaligheid waardoor Hij voor degenen die Hem hebben gezien de banier boven tienduizend draagt en de gans Begeerlijke is.
Al deze dingen bewaart Hij niet alleen in de hoogste hemelen, maar Hij bezit, om zo te spreken, ook de grootste macht om die te gebruiken. Hem is immers gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en alle dingen zijn aan Zijn voeten onderworpen. En dat niet alleen voor Zichzelf, maar opdat Hij het Hoofd zou over alle dingen voor Zijn Kerk.
Psalm 63:3(Korenaren uit de volle oogst/16 april - Philpot)

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.