Ds. G.P. van Nieuw Amerongen, heeft afgelopen woensdag 11 januari 2023 is onze gemeente intrede gedaan.

Psalm 126:2 en 3

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT Nijkerk

Tel. 033 – 245 91 27


Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,

Tel. 033 – 246 14 22


Koster

dhr. J.R. van Slooten

koster@gergemnijkerk.nl


Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Ouderlingen

C.P. van de Baan

W. Pelleboer

A. Slingerland


Diakenen

F.W. Clements

J. van der Have

D. ten Voorde


Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses

ouderling A. Slingerland

Scriba

ouderling C.P. van de Baan

Scriba diaconie

diaken J. van der Have

Penningmeester kerk/diaconie

diaken D. ten Voorde

Kerktelefoon

diaken J. van der Have

Contactpersoon studerenden

diaken D. ten Voorde