Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT Nijkerk

Tel. 033 – 245 91 27

Koster

dhr. J.R. van Slooten

koster@gergemnijkerk.nl

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Predikant

Ds. G.P van Nieuw Amerongen

Ouderlingen

C.P. van de Baan (scriba)

W. Pelleboer 

A. Slingerland (2e voorzitter)

Diakenen

F.W. Clements

J. van der Have

D. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen