Gereformeerde Gemeente Nijkerk

Kerkgebouw

Bagijnenstraat 3, 3861 JT NijkerkTel. 033 – 245 91 27

Pastorie

Vrijheidslaan 20, 3861 JA, Nijkerk,Tel. 033 – 246 14 22

Ouderlingen

C.P. van de BaanW. de JongA. Slingerland

Diakenen

F.W. ClementsJ. van der HaveD. ten Voorde

Consulent

ds. G. van Manen

Taakverdeling kerkenraad

Preses - ouderling A. SlingerlandScriba - ouderling C.P. van de BaanScriba diaconie - diaken J. van der HavePenningmeester kerk/diaconie - diaken D. ten VoordeKerktelefoon - diaken J. van der HaveBeheer en onderhoud kerkelijke goederen - ouderling W. de JongContactpersoon studerenden - diaken D. ten Voorde

Koster

dhr. J.R. van Slooten - koster@gergemnijkerk.nl.

Hulpkoster

dhr. M.R. van de Baan

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt

Doe alles wat in uw vermogen is om de dag des Heeren te heiligen. De Heere heeft immers bevolen: ‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.

Maak van de dag des Heeren een marktdag voor uw ziel. Breng die dag zoveel mogelijk door in gebed en overdenking. Leg de dingen waar u de hele week mee bezet bent, naast u neer. Laat de prediking die u gehoord hebt, u tot een gebed worden. Zou God u zes dagen geven, en zult u Hem er dan niet één geven?

Wanneer u in Gods huis bent, dien dan daar de Heere, want u bent op die plaats onder Zijn ogen. Niet onder de ogen van mensen in de eerste plaats. Verder is het een goede zaak als u veel preken beluistert, en zeker als u handelt naar wat u in Gods huis is voorgehouden. Maar u mag niet verwachten dat alleen van de kansel gezegd zal worden hoe u dient te leven en wat u moet doen. U draagt daarin ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Onderzoek daarom ijverig de Schriften en lees goede boeken. Het zou kunnen zijn dat u weer vergeet wat u hebt gehoord; misschien dat u beter kunt onthouden wat u leest.

Veracht toch de openlijke verering van God niet, anders zou het kunnen zijn dat er een moment komt dat God u veracht!


(Bunyan - Reisgids voor pelgrims/12 augustus)

Wat is zaligheid en heil?


De zaligheid en het heil is niet gelegen in het genieten van wat men begeert heeft, maar in het geduldig wachten op de Heere en in het uitzien naar de God van zijn heil.
(Eigenschappen - . blz. 342)

In de volksmond heette Nijkerk's eerste kerkje naar deze knecht en leraar. Van hem en enkele van onze andere voorgangers verzamelen we treffende uitspraken.